HAsználati feltételek

 

Vásárló vagy megrendelő:

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Gabrieltex.hu internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, vagy regisztrálja magát.

 

A Gabrieltex.hu a webáruház szerzdési feltételeit azért adta ki, hogy ebben
részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruházszolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Gabrieltex.hu és a vele szerződéses kapcsolatba
lép vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem
szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó
mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági elírások, valamint a Polgári
Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

A Gabrieltex.hu fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben
vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak
mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek
mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezeli felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Gabrieltex.hu elfogad és teljesít külföldről érkező megrendeléseket, az ehhez szükséges szállítási feltételekért, kérjük érdeklődjön online ügyfélszolgálatunkon keresztül.

 A regisztrációhoz szükséges adatok:
• Felhasználónév
• E-mail cím
• Jelszó


 Rendeléshez szükséges további adatok:
• Számlázási név,
• Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
• Szállítási név
• Szállítási cím
• E-mail cím
• Elérhetőségi telefonszám

 

Fizetési feltételek:
A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a kézbesítőnek az áru átvételekor
készpénzben, vagy a Gabrieltex.hu bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve
személyes átvétel esetén raktárunkban készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Gabrieltex.hu részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a Gabrieltex.hu fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

A távoli felek közti szerzdésekkel kapcsolatos kikötések:
Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Gabrieltex.hu nem iktatja.
Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem
elektronikus úton bonyolítjuk.

 

Vonatkozó dokumentumok:
Jelen szerződésben foglalt jogok, és kötelességek kiegészülnek a "Szállítási feltételek" cím dokumentumban meghatározottakkal, melyeket a felek magukra nézve köteleznek fogadnak el.

 

A szerzdés megszünése:
A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetségét megszüntetjük. A Gabrieltex.hu fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelel viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

A Gabrieltex.hu felelőssége nem terjed ki:
A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek
történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által
digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.