Használati feltételek

Kérem figyeljen arra, hogyha ezt a vásárlás résznél olvassa, amikor ki kell pipálni a vásárlási feltételeket, akkor már fizetési kötelezettséggel jár amennyiben a "Megerősítem a rendelést" gombra kattint!

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshopweboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha

nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja

el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Általános tudnivalók:

A megrendelések feladása áruházunkban elektronikus vagy telefonos úton lehetséges (www.gabrieltex.hu)

Az áruházban feltüntetett árak bruttó árak, egyedi terméknél lépjen kapcsolatba velünk, mert akkor az ár és a szállítási költség is egyedi lesz. 

Szerződések nyelve magyarul történik.

A szerződés kötés online történik meg, nem pedig írásban. Áruházunk tartja magát a mindenkor jogszabályokhoz, ami az online vásárlásara érvényes.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Hawk Gabriel Tex Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre: a Hawk Gabriel Tex Kft, mint ELADÓ, valamint a MEGRENDELŐ, mint VEVŐ között.

A szerződés tárgya a Gabriel tex webáruházában található összes árucikk, melyek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon találhatja meg.

A szerződés nyelve magyar nyelv, ezen történik meg a szerződés kötés!

Vásárló vagy megrendelő:

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Gabrieltex.hu internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, vagy regisztrálja magát.

 A Gabrieltex.hu a webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Gabrieltex.hu és a vele szerződéses kapcsolatba lép vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági elírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

A Gabrieltex.hu fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezeli felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Gabrieltex.hu elfogad és teljesít külföldről érkező megrendeléseket, az ehhez szükséges szállítási feltételekért, kérjük érdeklődjön online ügyfélszolgálatunkon keresztül.

 A regisztrációhoz szükséges adatok:

- Felhasználónév

-E-mail cím

- Jelszó

- Telefonszám

 


 Rendeléshez szükséges további adatok:
• Számlázási név,
• Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
• Szállítási név
• Szállítási cím
• E-mail cím
• Elérhetőségi telefonszám

 

Fizetési feltételek:
A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a kézbesítőnek az áru átvételekor készpénzben, vagy a Gabrieltex.hu bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve személyes átvétel esetén raktárunkban készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Gabrieltex.hu részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a Gabrieltex.hu fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések:
Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Gabrieltex.hu nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

 

Vonatkozó dokumentumok:
Jelen szerződésben foglalt jogok, és kötelességek kiegészülnek a "Szállítási feltételek, Elállás joga, Adatvédelem, Jogi nyilatkozat, Fizetés módok" cím fülekben meghatározottakkal, melyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

 

A szerződés megszűnése:
A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük. A Gabrieltex.hu fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelel viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

A Gabrieltex.hu felelőssége nem terjed ki:
A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

 

Költségek:

Kétfajta költség merülhet fel a vásárlás során: maga a termék ára, ami lehet méterben, súlyban, illetve darabban kifejezve. A másik pedig a szállítási költség, egyéb kiegészítő költségek nincsenek. Eltérni ezektől csak előzetes megbeszélés és egyeztetés során lehet.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek

eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete

miatti különbözőség miatt.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék

közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a

Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat

vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie

szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó

kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és

egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek

fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,

hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Panaszkezelés:

Bármilyen panasz esetében kérem vegye fel velünk a kapcsolatot és mi egyénre szabottan fogjuk megoldani a problémákat. Elérhet minket E-mailen illetve telefonon vagy faxon, az elérhetőségeket megtalálja a Rólunk rovatban.

A panasz benyújtása lehet szóbeli vagy írásbeli, illetve bármilyen egyértelmű nyilatkozat alapján.

Szóbeli panasz benyújtható személyesen a 6200 Kiskőrös Petőfi út 79 szám alatt a Kft. székhelyén hétköznap 8-17 óra között. Ilyen panaszokra azonnal reagálunk még az adott napon.

- Telefonon a + 36 20 37 76 195 telefonszámon hétköznap 8-17 óra között.

A szóbeli panaszról készül írásos jegyzőkönyv.

Írásbeli panaszt lehet: 

- Személyesen vagy más által leadott irat útján

- E-mailben: gabor.mikus@gmail.com címre

- Postai úton: 6200 Kiskőrös Petőfi út 79 szám alatt a Kft. székhelyére

- Faxon: + 36 78 312 378 számra

Ezt legkésőbb harminc napon belül megválaszoljuk írásban. A jegyzőkönyvet 5 évig megőrizzük. Amennyiben nem ért egyet a döntéssel vagy aggályai vannak akkor a békéltető testülethez fordulhat a problémával

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alul belinkelt linken kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A  portál csak akkor használható ha ön EU-ban, Norvégia, Izland vagy Liechtensteinben él, ahogy a cég is. A cég szintén élhet azzal jogával hogy panaszt tegyen fogyasztók ellen az értékesítés vagy szolgáltatás kapcsán.

A vállalkozásnak békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van. A vásárlónak joga van békéltető testülethez fordulnia vitás esetekben és a platformon segítséget kérni jogi ügyekben. Az ODR platform alkalmas a jogi viták rendezésére. 

A testület linkje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Itt további információt találhat a jogi viták rendezésével kapcsolatban.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület:

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Név: Egyedné Berente Mária , Várnagy Zoltánné

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Panasszal fordulhat a 387/2016-os kormányrendelet szerint:

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13. 1011
Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Sajtókapcsolat: sajto@nfm.gov.hu, Tel.: +36-1-795-5903

Pest Megyei Kormányhivatalhoz

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Telefon: (1) 328-5812
             (1) 485-6957
             (1) 485-6926

E-mail: pest@pest.gov.hu

Főosztályvezető: dr. Koller Edit

Főosztályvezető-helyettes: Fodor Ágnes

Járási hivatalhoz

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Telefon: 06-76-513-713
Telefax: 06-76-998-346
Ügyfélfogadási idő: A hét minden munkanapján munkaidőben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nyitvatartás - web:

Boltjaink Hétfőtől péntekig 8-tól este 5-ig vannak nyitva, szombaton 8-tól délig. A Soltvadkerti üzlet 9-től van nyitva.

Webáruházunk folyamatosan nyitva tart és bármikor lehet keresni ügyfélszolgálatunkat. A tényleges kiszállítás viszont csak hétköznapokon történik, amennyiben hétvégébe vagy ünnepnapba esik a kiszállítás vagy megrendelés úgy késni fog az áru az ünnep napok miatt.